2024-01-25

VISOKERIOPA PARAMA

Visuomet jaudina ir džiugina žmonės, darantys kilnius darbus be jokio atlygio. Tokios yra Utenos Dievo Apvaizdos vienuolyno seserys, besąlygiškai atskubančios į pagalbą, dovanodamos nuoširdžias šypsenas, darydamos malonias staigmenas, dalindamos dėmesį mūsų žmonėms – suvokdamos kiekvieno poreikius bei gyvenimo akimirkos svarbą ir trapumą. Mūsų bendruomenė dėkoja jums už nuoširdžią paramą, padovanojant inventorių ir visokeriopą teikiamą mums pagalbą!
Linkime, kad visus įkvėptų jūsų vieninga dvasios gerumo ir tikėjimo kupina šviesa!