Bendradarbiavimas

Utenos socialinės globos namai bendradarbiauja su:

Utenos kolegija;
Vilniaus universitetu;
Laikraščiu "Utenos apskrities žinios";
Utenos miesto švietimo įstaigomis;
Miestų ir rajonų savivaldybėmis;
Organizacija AIMA.

Atnaujinimo data: 2023-11-03