Įstaigos veiklos vertinimas

 2022 metai

Dėl socialinės globos įstaigų, kurų savininko teises ir pareigas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, darbo užmokesčio fondo lėšų planavimo ir panaudojimo vidaus audito ataskaitos Nr. A7-20 išvadų bei rekomendacijų pateikimo

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos patikrinimo aktas

 

2021 metai

2021 m. atlikto išorinio audito ataskaita

Dėl teisinių paslaugų teikimo SADM pavaldžiose socialinės globos įstaigose vidaus audito rezultatų pateikimo

Karantino režimo priemonių laikymosi kontrolės rezultatų aktas

Pažyma dėl USGN nustatytų pažeidimų šalinimo vertinimo

 

2019 metai

Dėl USGN teikiamos socialinės globos kokybės vertinimo

Investicinio projekto vertinimo ataskaita

NVSC prie SADM patikrinimas

NVSC prie SADM patikrinimas

 

2017 metai

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIŲ ĮSTAIGA
ATASKAITA PO VIZITŲ UTENOS APSKRITIES SUAUGUSIŲJŲ GLOBOS ĮSTAIGOSE: VISAGINO SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE, VšĮ UTENOS KRISTAUS ŽENGIMO Į DANGŲ PARAPIJOS GLOBOS NAMUOSE, ANYKŠČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE, UTENOS SPECIALIOJOJE MOKYKLOJEDAUGIAFUNKCIAME CENTRE, VšĮ KRIZIŲ CENTRE „ANGELŲ PIEVA“, VšĮ MIELAGĖNŲ PALAIMINTOJO J. MATULAIČIO PARAPINIUOSE GLOBOS NAMUOSE, UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJAI PAVALDŽIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ MEDIKAMENTŲ, GYVENTOJŲ PINIGŲ, PARAMOS ADMINISTRAVIMO IR ASMENS DOKUMENTŲ SAUGOJIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITOS NR. A7-18 IŠRAŠAS

 

2014 metai

Socialinės globos kokybės vertinimas
2014-08-05


Socialinio darbo metodinio centro veiklos vertinimas
2014-09-30

Atnaujinimo data: 2023-09-18