2022 metai

 • Utenos socialinės globos namų vidaus kontrolės analizė už 2022 m. (atsisiųsti)
 • Sveikatos priežiūros padalinio vidaus medicininio audito išvados už 2022 m. (atsisiųsti)
 • Pacientų apklausos ataskaita (atsisiųsti)
 • Socialinių paslaugų padalinio gyventojams teikiamų paslaugų kokybės anketos rezultatų analizė už 2022 m. (atsisiųsti)
 • Socialinių paslaugų padalinio teikiamų paslaugų gyventojams vertinimo suvestinė už 2022 m. (atsisiųsti)
 • Utenos socialinės globos namuose atliktos apklausos apie jų mitybą bei aptarnavimo kokybę 2022 metais, analizė (atsisiųsti)
 • Utenos socialinės globos namų socialinės globos atitikties socialinėms normoms įsivertinimo ataskaita už 2022 m. (atsisiųsti)
 • USGN žalingų įpročių (alkoholio, tabako ir kitų psichika veikiančių medžiagų) prevencijos programos 2022 m. ataskaita (atsisiųsti)

 

2021 metai

 • Utenos socialinės globos namų vidaus kontrolės analizė už 2021 m. (atsisiųsti)
 • Sveikatos priežiūros padalinio vidaus medicininio audito ataskaita už 2021 m. (atsisiųsti)
 • Pacientų apklausos ataskaita (atsisiųsti)
 • Socialinių paslaugų padalinio gyventojams teikiamų paslaugų kokybės anketos rezultatų analizė už 2021 m. (atsisiųsti)
 • Socialinių paslaugų padalinio teikiamų paslaugų gyventojams vertinimo suvestinė už 2021 m. (atsisiųsti)
 • Utenos socialinės globos namuose atliktos apklausos apie jų mitybą bei aptarnavimo kokybę 2021 metais, analizė (atsisiųsti)
 • Utenos socialinės globos namų socialinės globos atitikties socialinėms normoms įsivertinimo ataskaita už 2021 m. (atsisiųsti)
 • USGN žalingų įpročių (alkoholio, tabako ir kitų psichika veikiančių medžiagų) prevencijos programos 2021 m. ataskaita (atsisiųsti)

 

2020 metai

 • Utenos socialinės globos namų vidaus kontrolės analizė už 2020 m. (atsisiųsti)
 • Sveikatos priežiūros padalinio vidaus medicininio audito ataskaita už 2020 m. (atsisiųsti)
 • Pacientų apklausos ataskaita (atsisiųsti)
 • Socialinių paslaugų padalinio gyventojams teikiamų paslaugų kokybės anketos rezultatų analizė už 2020m. (atsisiųsti)
 • Socialinių paslaugų padalinio teikiamų paslaugų gyventojams vertinimo suvestinė už 2020m. (atsisiųsti)
 • Utenos socialinės globos namuose atliktos apklausos apie jų mitybą bei aptarnavimo kokybę 2020 metais, analizė (atsisiųsti)
 • Utenos socialinės globos namų socialinės globos atitikties socialinėms normoms klausimynas (atsisiųsti)
 • Utenos socialinės globos namų socialinės globos atitikties socialinėms normoms įsivertinimo ataskaita už 2020 m. (atsisiųsti)

 

Atnaujinimo data: 2023-10-27