Veiklos taisyklės ir tvarkos

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS DARBUOTOJAMS (atsisiųsti);

Finansų kontrolės taisyklės (atsisiųsti);

Utenos socialinės globos namų lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas (atsisiųsti);

Utenos socialinės globos namų kokybės politika (atsisiųsti);

Utenos socialinės globos namų vidaus kontrolės politika;

Utenos socialinės globos namų vidaus kontrolės tvarkos aprašas (atsisiųsti);

Utenos socialinės globos namų atitikties socialinės globos normoms vertinimo/įsivertinimo tvarka (atsisiųsti);

Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Utenos socialinės globos namų patikėjimo teise valdomo  valstybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklės (atsisiųsti);

Utenos socialinės globos namų paramos priėmimo, apskaitos, panaudojimo ir kontrolės tvarkos aprašas (atsisiųsti);

Utenos socialinės globos namų darbuotojo etikos kodeksas (atsisiųsti);

Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Utenos socialinės globos namuose taisyklės (Atsisiųsti);

Utenos socialinės globos namų gyventojų asmens duomenų tvarkymo politika;

Utenos socialinės globos namų darbuotojų asmens duomenų tvarkymo politika;

Utenos socialinės globos namų informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas;

GYVENTOJŲ LANKYMO DĖL UŽKREČIAMŲ LIGŲ PREVENCIJOS TVARKA/ TAISYKLĖS (Nuo 2021-07-02);

UŽKREČIAMŲ LIGŲ, ĮSKAITANT COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS), PREVENCIJOS IR KONTROLĖS GAIRĖS (2021-07-05);

SMURTO PRIEŠ ASMENIS, TURINČIUS NEGALIĄ, PREVENCIJOS TVARKA

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR MAITINIMO ORGANIZAVIMO VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

GYVENTOJŲ IŠVYKIMO IŠ UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ TVARKA

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PADALINIO GYVENTOJAMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO TVARKA

 

Atnaujinimo data: 2023-12-11