Socialinis darbas

 • Informavimas
 • Konsultavimas
 • Tarpininkavimas
 • Gyventojo interesų atstovavimas
 • Individualių socialinės globos planų sudarymas, periodiškas peržiūrėjimas, tikslinimas pagal įvertintus poreikius, numatant priemones, kuriomis bus siekiama socialinės globos uždavinių įgyvendinimo
 • Psichologinė pagalba
 • Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne
 • Asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas
 • Socialinių įgūdžių ugdymas
 • Gyventojų asmeninių problemų išklausymas, įvertinimas, planavimas, sprendimų priėmimas
 • Reikiamų dokumentų ruošimas
 • Bendradarbiavimas su gyventojų šeimų nariais ir kitais artimaisiais
 • Ugdymo organizavimas
 • Naujai atvykusių gyventojų adaptacijos laikotarpio problemų sprendimas
 • Laisvalaikio užimtumo organizavimas
 • Laikraščių, žurnalų prenumerata
 • Kita.

Atnaujinimo data: 2023-09-18