Korupcijos prevencija

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO GLOBOS NAMŲ GYVENTOJAMS ORGANIZAVIMO IR MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO GLOBOS NAMŲ GYVENTOJAMS ORGANIZAVIMO VIDAUS KONTROLĖS SRITYJE 2022-2023 METAIS IŠVADA

PAKARTOTINIS PATIKRINIMAS DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO ISTAIGOS TARNYBINIO TRANSPORTO NAUDOJIMO IR NAUDOJIMO KONTROLĖS SRITYJIE

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ TARNYBINIO TRANSPORTO NAUDOJIMO IR NAUDOJIMO KONTROLĖS SRITYJE

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IR JO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL SUSIPAŽINIMO SU LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2021 M. GRUODŽIO 9 D. ĮSAKYMU Nr. A1-884 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSO PATVIRTINIMO“

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSAS

PAVYZDINIAI GALIMOS KORUPCINIO POBŪDŽIO RIZIKOS ATVEJAI IR DARBUOTOJŲ VEIKSMAI SU JAIS SUSIDŪRUS

 

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ PAREIGYBIŲ, Į KURIAS SKIRIANT YRA KREIPIAMASI Į STT, SĄRAŠAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS IR JAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023-2025 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2022 M. GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. A1869 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS IR JAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023 2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

Korupcijos prevencijos 2023 - 2025 metų plano įgyvendinimo ataskaita už 2023 metus

 

 

 

 

Utenos socialinės globos namuose už korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo kontrolę yra atsakinga

Audronė Daujotienė, juristė, tel. 860334022, el. p[email protected]

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA
„Dėl pranešimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas“

 

Praneškite apie korupciją


Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas galima informuoti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą:
• Elektroniniu paštu [email protected], faksu (8 5) 266 3307;
• Karštuoju telefonu (8 5) 266 3333;
• Palikti pranešimą STT svetainėje www.stt.lt.
• Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba Tarnybos teritoriniuose padaliniuose: Kaune, Spaustuvininkų g. 7; Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22, Tel. 8 45 510171, el. p. [email protected]; Šiauliuose, Vilniaus g. 140; Klaipėdoje, Pilies g. 12A.


Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje http://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/praneskite-apie-korupcija/.


Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

ATMINTINĖ KAIP SUDERINTI VIEŠUOSIUS IR PRIVAČIUS INTERESUS

 

Viešųjų ir privačių interesų derinimas

Įstaigos dovanų politika

Atnaujinimo data: 2024-07-12