Utenos socialinės globos namuose yra paskirtos ir veikia šios komisijos bei darbo grupės:
  
Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas:
Komiteto pirmininkas Algimantas Zabarskas, inžinierius, darbdavio atstovas.
Nariai:
Ričardas Sargūnas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, darbdavio atstovas;
Audronė Varkavičienė, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytoja, darbuotojų atstovė;
Leonas Kondratas, budėtojas-liftininkas, darbuotojų atstovas.

 

Viešųjų pirkimų komisija. Komisijos nariai:
Komisijos pirmininkas – Nerijus Zabolevičius, socialinis darbuotojas;
Komisijos nariai:
Miglė Sukarevičienė, viešųjų pirkimų specialistė, komisijos pirmininko pavaduotoja;
Jurgita Varanėckienė, ekonomistė, komisijos sekretorė
Jolita Adomavičienė, dietistė;
Aida Kaušylienė, vyriausioji socialinė darbuotoja.

 

Komisija, vykdanti funkcijas, nurodytas socialinės globos namų nesavarankiškų gyventojų asmeninių pinigų ir kitų vertybių saugojimo ir naudojimo tvarkoje. Sudėtis (nuo 2021-04-12):
Komisijos pirmininkas: Jurgita Varanėckienė, ekonomistė;
Nariai: Andrius Guzelis, Profesinės sąjungos komiteto narys;
Ričardas Sargūnas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.


Komisija gaunamos labdaros priėmimui ir įvertinimui. Sudėtis:
Komisijos pirmininkas: Danguolė Diktarienė - USGN profesinės sąjungos pirmininkė;
Nariai:
Jurgita Varanėckienė – ekonomistė;
Lina Guzelienė – vyriausioji slaugytoja;
Aida Kaušylienė - vyriausioji socialinė darbuotoja;
Genė Jurgelevičienė – socialinio darbuotojo padėjėja.

 

Utenos socialinės globos namų vidaus medicininis auditas

Auditorius – Vilma Bikerienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniam ir medicininiam darbui.

 

Komisija vykdanti funkcijas pagal Utenos socialinės globos namų atitikties socialinės globos normoms vertinimo/įsivertinimo tvarką
Komisijos pirmininkas: Vilma Bikerienė – direktoriaus pavaduotoja socialiniam ir medicininiam darbui;
Nariai: Aida Kaušylienė;
Lina Guzelienė;
Audronė Daujotienė;
Kristina Zabolevičienė;
Aušra Aleknavičienė;
Jolita Adomavičienė.

 

Utenos socialinės globos namų Etikos komisija

Komisijos pirmininkas Audronė Daujotienė - juristė.

 

Utenos socialinės globos namų Tarybos nariai, 2023 m. gruodžio 21 d.

Gyventojai:
I A skyrius Benedikta Ona Petrėnienė;
II A skyrius Jonas Adukauskas;
II B skyrius Vitalijus Prokofjovas;
III A skyrius Mantas Česnaitis;
III B skyrius Tadas Trumpickas;
III C skyrius Tadas Švelnys;
IV C skyrius Aleksandr Bričkovskij.

Gyventojų artimieji, giminaičiai:
Daiva Baronienė (III C, Vytauto Barono mama).
Jurgita Elementienė (I B, Onos Indrašienės dukterėčia, Gintaro Indrašiaus teta)

Darbuotojai:
Audronė Daujotienė, juristė;
Andrius Gūželis, kineziterapeutas;
Remigijus Mieželis, stalius;
Asta Popovienė, individualios priežiūros darbuotoja;
Mingailė Šmergelienė, socialinių paslaugų užimtumo specialistė.

 

Utenos socialinės globos namų vidaus kontrolės komisija:
Komisijos pirmininkas: Vilma Bikerienė – direktoriaus pavaduotoja socialiniam ir medicininiam darbui;
Nariai: Jurgita Varanėckienė, ekonomistė;
Jolita Adomavičienė, dietistė;
Aida Kaušylienė, vyriausioji socialinė darbuotoja;
Dainius Vasiliūnas, personalo vadovas.

 

Utenos socialinės globos namų galimo smurto ir priekabiavimo darbe atvejų nagrinėjimo komisija:
Komisijos pirmininkas Ričardas Sargūnas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;
Komisijos pirmininko pavaduotoja Danguolė Diktarienė, socialinių paslaugų užimtumo specialistė;
Komisijos sekretorė Raimonda Viršilaitė, slaugytoja;
Komisijos nariai:
Audronė Daujotienė, juristė;
Algimantas Zabarskas, inžinierius;
Viktorija Pervenienė, individualios priežiūros darbuotoja.

 

Atnaujinimo data: 2024-02-26