Darbo pasiūlymai

Utenos socialinės globos namai skelbia konkursus šioms pareigoms užimti:

Viešųjų pirkimo specialisto

https://portalas.vtd.lt/lt/finansu-valdymo-padalinio-viesuju-pirkimu-specialistas-322;942250.html

 

Vyriausiojo finansininko

https://portalas.vtd.lt/lt/finansu-valdymo-padalinio-vyriausiasis-finasininkas-322;942220.html

 

Konkursai  paskelbti valstybės tarbybos portale, skelbimai galios iki 2024-03-13 imtinai.

Atnaujinimo data: 2024-02-28